نصب ویلا یار در گوشی هوشمند

کلیک کن

قوانین اجاره

قوانین رزرو ویلا در سایت ویلایار

 

ارائه اصل سند شناسایی و شناسنامه زوجین مطابق با مشخصات میهمان الزامی میباشد

 

ساعت تخلیه در تمامی واحدهای اقامتی 12 ظهر میباشد.و ساعت تحویل ویلا به میهمان ساعت 14 میباشد

 

رعایت مسائل اخلاقی قوانین حاکم جامعه بهداشت فردی و اجتماعی

 

به همراه داشتن پرینت قرارداد  ارسال شده هنگام ورود به ویلا الزامی میباشد

 

به همراه داشتن حیوانات خانگی ممنوع میباشد

 

به همراه داشتن فیش واریزی به هنگام ورود به ویلا الزامی میباشد

 

به همراه داشتن کارت شناسایی ملی / شناسنامه میهمان هنگام ورود الزامی میباشد

 

قرارداد رزرو اینترنتی امضاء ندارد فیش واریزی بیانه نشانگر تاییده رزرو ویلا میباشد و امضاء قرارداد در زمان حضور انجام میگیرد