کد ملک

انتخاب استان

انتخاب شهر

بازه ی قیمت

از

تا

Card image cap

استخرروباز میزپینگ پنگ ایرهاکی

رامسر

اجاره از :850,000 تومان

کد ویلا:

104

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

130 m2

Card image cap

اجاره ویلا با استخر و سونا

رامسر

اجاره از :1,300,000 تومان

کد ویلا:

103

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

170 m2

Card image cap

اجاره ویلا ساحلی vipرامسر

رامسر

اجاره از :300,000 تومان

کد ویلا:

102

طبقات:

2

اتاق :

1

ساختمان:

85 m2

Card image cap

استخر سونا جکوزی میز بیلیارد

رامسر

اجاره از :1,200,000 تومان

کد ویلا:

101

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

180 m2

Card image cap

استخرسوناجکوزی بیلیارد ایرهاکی

رامسر

اجاره از :900,000 تومان

کد ویلا:

100

طبقات:

3

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

Card image cap

اجاره ویلادربستی لب ساحل

رامسر

اجاره از :300,000 تومان

کد ویلا:

107

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

Card image cap

اجاره ویلا ساحلی فوق لوکس رامسر

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

192

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

130 m2

Card image cap

ویلاکوهپایه ای با استخر بیلیاردسونا

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

241

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

Card image cap

اجاره ویلا استخردار دوبل در رامسر

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

246

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

200 m2

Card image cap

اجاره ویلا استخردار با چشم انداز

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

115

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

Card image cap

اجاره ویلا استخردار نوساز رامسر

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

251

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

200 m2

Card image cap

ویلابااستخر سونا میزبیلیارد رامسر

رامسر

اجاره از :650,000 تومان

کد ویلا:

250

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

180 m2

Card image cap

اجاره ویلا استخردار واحدی رامسر

رامسر

اجاره از :350,000 تومان

کد ویلا:

249

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

Card image cap

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

248

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

120 m2

Card image cap

اجاره ویلا استخردار کلبه ای نوساز

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

247

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

Card image cap

اجاره ویلا جنگلی با استخر رامسر

رامسر

اجاره از :1,000,000 تومان

کد ویلا:

105

طبقات:

1

اتاق :

4

ساختمان:

250 m2

Card image cap

استخرسوناجکوزی بیلیارد نوساز

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

239

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

200 m2

Card image cap

ویلاساحلی با استخرو بیلیارد

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

188

طبقات:

1

اتاق :

4

ساختمان:

220 m2

Card image cap

ویلا جنگلی با استخر سرپوشیده

رامسر

اجاره از :800,000 تومان

کد ویلا:

116

طبقات:

3

اتاق :

6

ساختمان:

250 m2

Card image cap

ویلا کلبه چوبی جنگلی رامسر

رامسر

اجاره از :450,000 تومان

کد ویلا:

132

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

85 m2

Card image cap

اجاره ویلا استخردار نوساز رامسر

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

109

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

170 m2

Card image cap

اجاره ویلابااستخر سونا بیلیارد

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

110

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

130 m2

Card image cap

استخرروبازسرپوشیده سوناجکوزی بیلیارد

رامسر

اجاره از :1,500,000 تومان

کد ویلا:

111

طبقات:

3

اتاق :

5

ساختمان:

400 m2

Card image cap

ویلابااستخرجکوزی فوتبال دستی

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

112

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

240 m2

Card image cap

استخرروباز آبگرم سونا خشک و بخار

رامسر

اجاره از :1,000,000 تومان

کد ویلا:

114

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

Card image cap

اجاره ویلا لب ساحل لوکس

رامسر

اجاره از :650,000 تومان

کد ویلا:

118

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

Card image cap

ویلا با استخر سونا جکوزی

رامسر

اجاره از :1,200,000 تومان

کد ویلا:

119

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

250 m2

Card image cap

تخفیف ویلااستخردار ویژه زمستان96

رامسر

اجاره از :450,000 تومان

کد ویلا:

126

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

90 m2

Card image cap

تخفیف ویلابااستخرسرپوشیده رامسر

رامسر

اجاره از :450,000 تومان

کد ویلا:

127

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

120 m2

Card image cap

ویلاباغی لب ساحل بابیلیارد

رامسر

اجاره از :450,000 تومان

کد ویلا:

130

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

220 m2

Card image cap

استخرروبازسرپوشیده میزبیلیارد

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

134

طبقات:

3

اتاق :

4

ساختمان:

500 m2

Card image cap

اجاره ویلالب ساحل شمال

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

136

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

Card image cap

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر

اجاره از :650,000 تومان

کد ویلا:

145

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

130 m2

Card image cap

ویلا با استخر سرپوشیده و سونا

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

158

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

160 m2

Card image cap

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر

اجاره از :650,000 تومان

کد ویلا:

169

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

180 m2

Card image cap

اجاره ویلا جنگلی در رامسر

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

237

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

Card image cap

اجاره ویلاکوهپایه ای در رامسر

رامسر

اجاره از :350,000 تومان

کد ویلا:

241

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

85 m2

Card image cap

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

242

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

200 m2

Card image cap

اجاره ویلا جنگلی در چابکسر

رامسر

اجاره از :300,000 تومان

کد ویلا:

245

طبقات:

1

اتاق :

1

ساختمان:

85 m2

Card image cap

اجاره ویلا لب ساحل در شمال

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

191

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

220 m2

Card image cap

ویلا با استخرسرپوشیده و سونا

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

189

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

180 m2

Card image cap

اجاره ویلاساحلی با استخرسرپوشیده

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

187

طبقات:

1

اتاق :

1

ساختمان:

85 m2

Card image cap

اجاره ویلاجنگلی در رامسر

رامسر

اجاره از :350,000 تومان

کد ویلا:

186

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

170 m2

Card image cap

اجاره ویلاساحلی در رامسر

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

185

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

200 m2

Card image cap

ویلاساحل اختصاصی در رامسر

رامسر

اجاره از :650,000 تومان

کد ویلا:

177

طبقات:

2

اتاق :

5

ساختمان:

220 m2

Card image cap

اجاره ویلا دربستی در بلوارمعلم

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

175

طبقات:

3

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

Card image cap

اجاره ویلا با فوتبال دستی و ایر هاکی

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

174

طبقات:

4

اتاق :

2

ساختمان:

85 m2

Card image cap

اجاره ویلا نزدیک تله کابین

رامسر

اجاره از :350,000 تومان

کد ویلا:

173

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

85 m2

Card image cap

اجاره ویلا لب ساحل رامسر

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

172

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

100 m2

Card image cap

ویلا با استخر روباز لوکس

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

170

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

170 m2

Card image cap

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر

اجاره از :350,000 تومان

کد ویلا:

167

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

Card image cap

اجاره ویلا دربستی در بلوار معلم

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

166

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

Card image cap

اجاره ویلا کنار دریا در رامسر

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

165

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

160 m2

Card image cap

اجاره ویلا لب ساحل شمال

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

164

طبقات:

1

اتاق :

4

ساختمان:

150 m2

Card image cap

ویلا جنگلی لب رودخانه رامسر

رامسر

اجاره از :280,000 تومان

کد ویلا:

163

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

85 m2

Card image cap

ویلا استخردار نزدیک ساحل

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

162

طبقات:

1

اتاق :

4

ساختمان:

200 m2

Card image cap

اجاره ویلا کلیدی لوکس در رامسر

رامسر

اجاره از :550,000 تومان

کد ویلا:

161

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

250 m2

Card image cap

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر

اجاره از :650,000 تومان

کد ویلا:

160

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

220 m2

Card image cap

اجاره ویلاساحل اختصاصی رامسر

رامسر

اجاره از :450,000 تومان

کد ویلا:

159

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

150 m2

Card image cap

ویلاکلبه چوبی با استخرسرپوشیده

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

156

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

90 m2

Card image cap

اجاره ویلاجنگلی لب رودخانه

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

157

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

170 m2

Card image cap

ویلابااستخرروباز و بیلیارد رامسر

رامسر

اجاره از :900,000 تومان

کد ویلا:

155

طبقات:

2

اتاق :

8

ساختمان:

350 m2

Card image cap

ویلادربستی فوق لوکس رامسر

رامسر

اجاره از :550,000 تومان

کد ویلا:

154

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

250 m2

Card image cap

رزرو ویلا استخردار شمال

رامسر

اجاره از :650,000 تومان

کد ویلا:

147

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

180 m2

Card image cap

تخفیف رزرو ویلا بابیلیارد

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

146

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

200 m2

Card image cap

ویلابافوتبال دستی میزپینگ پنک

رامسر

اجاره از :1,100,000 تومان

کد ویلا:

142

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

Card image cap

اجاره ویلا استخردار با فوتبال دستی

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

140

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

Card image cap

رزرو ویلا استخردارسوپرلوکس

رامسر

اجاره از :1,000,000 تومان

کد ویلا:

139

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

Card image cap

ویلالب ساحل با استخر روباز

رامسر

اجاره از :800,000 تومان

کد ویلا:

138

طبقات:

2

اتاق :

6

ساختمان:

250 m2

Card image cap

استخرجکوزی میزبیلیاردفوتبال دستی

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

131

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

170 m2

Card image cap

ویلا با استخرنزدیک ساحل

رامسر

اجاره از :450,000 تومان

کد ویلا:

117

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

85 m2

Card image cap

اجاره ویلا با استخرسرپوشیده

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

113

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

170 m2

Card image cap

ویلا با استخر سونا جکوزی رامسر

رامسر

اجاره از :1,000,000 تومان

کد ویلا:

108

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

250 m2

Card image cap

استخر سونا جکوزی بیلیارد

رامسر

اجاره از :1,200,000 تومان

کد ویلا:

148

طبقات:

2

اتاق :

5

ساختمان:

450 m2

Card image cap

استخر جکوزی بیلیاردساحلی

رامسر

اجاره از :650,000 تومان

کد ویلا:

120

طبقات:

3

اتاق :

4

ساختمان:

250 m2

Card image cap

اجاره ویلااستخردارنزدیک ساحل

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

244

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

160 m2

Card image cap

اجاره ویلا با استخر بیلیارد در رامسر

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

243

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

200 m2

Card image cap

ویلابااستخرسرپوشیده ایرهاکی

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

153

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

Card image cap

ویلا با استخرسرپوشیده و سونا

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

152

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

180 m2

Card image cap

اجاره ویلا دربستی شمال

رامسر

اجاره از :1,400,000 تومان

کد ویلا:

151

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

250 m2

Card image cap

ویلاساحل اختصاصی با استخر

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

150

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

170 m2

Card image cap

اجاره ویلا دربستی نوساز شیک

رامسر

اجاره از :350,000 تومان

کد ویلا:

149

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

150 m2

Card image cap

ویلا با ساحل اختصاصی رامسر

رامسر

اجاره از :250,000 تومان

کد ویلا:

144

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

Card image cap

ویلا دربستی 50متری ساحل

رامسر

اجاره از :300,000 تومان

کد ویلا:

141

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

Card image cap

اجاره ویلای ساحلی با میز بیلیارد

رامسر

اجاره از :450,000 تومان

کد ویلا:

137

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

250 m2

Card image cap

ساحلی اختصاصی با استخرروباز

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

135

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

Card image cap

ویلا جنگلی با استخر و بیلیارد

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

133

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

150 m2

Card image cap

اجاره ویلابا چشم انداز دریا

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

129

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

Card image cap

اجاره ویلا لب ساحل شمال

رامسر

اجاره از :350,000 تومان

کد ویلا:

128

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

Card image cap

اجاره ویلا با استخر سونا شمال

رامسر

اجاره از :450,000 تومان

کد ویلا:

125

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

130 m2

Card image cap

اجاره ویلا با استخر و سونا رامسر

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

124

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

160 m2

Card image cap

ویلا با استخر بیلیارد رامسر

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

123

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

230 m2

Card image cap

رزرو ویلا با استخر سرپوشیده رامسر

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

122

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

180 m2

Card image cap

استخر روباز با سیستم تصفیه

رامسر

اجاره از :800,000 تومان

کد ویلا:

121

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

270 m2

Card image cap

اجاره ویلا جنگلی در رامسر

رامسر

اجاره از :300,000 تومان

کد ویلا:

240

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

120 m2

Card image cap

اجاره ویلاکوهپایه ای در رامسر

رامسر

اجاره از :250,000 تومان

کد ویلا:

238

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

140 m2

Card image cap

ویلا ساحلی لوکس در رامسر

رامسر

اجاره از :300,000 تومان

کد ویلا:

236

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

100 m2

Card image cap

ویلاجنگلی دوهزار تنکابن

تنکابن

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

235

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

85 m2

Card image cap

اجاره ویلااستخردار رامسر

رامسر

اجاره از :300,000 تومان

کد ویلا:

234

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

Card image cap

اقامتگاه بومی سنتی جنگلی رامسر

رامسر

اجاره از :300,000 تومان

کد ویلا:

233

طبقات:

1

اتاق :

1

ساختمان:

55 m2

Card image cap

اجاره واحد کوهپایه ای رامسر

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

1018

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

Card image cap

اجاره واحد 2خواب در رامسر

رامسر

اجاره از :350,000 تومان

کد ویلا:

1017

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

95 m2

Card image cap

اجاره واحد جنگلی در رامسر

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

1016

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

Card image cap

اجاره خانه دربستی در رامسر

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

1015

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

Card image cap

اجاره سوئیت کلبه جنگلی رامسر

رامسر

اجاره از :550,000 تومان

کد ویلا:

1014

طبقات:

1

اتاق :

0

ساختمان:

35 m2

Card image cap

اجاره واحدآپارتمان نزدیک ساحل

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

1013

طبقات:

3

اتاق :

4

ساختمان:

110 m2

Card image cap

اجاره ویلا یک خواب دربست در رامسر

رامسر

اجاره از :300,000 تومان

کد ویلا:

1012

طبقات:

1

اتاق :

1

ساختمان:

85 m2

Card image cap

اجاره سوئیت جنگلی در منطقه رامسر

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

1011

طبقات:

2

اتاق :

1

ساختمان:

75 m2

Card image cap

اجاره شهرک ساحل اختصاصی رامسر

رامسر

اجاره از :450,000 تومان

کد ویلا:

1010

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

75 m2

Card image cap

واحد دوخواب تراس به دریا

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

1009

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

Card image cap

اجاره واحد لب ساحل رامسر

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

1008

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

80 m2

Card image cap

اجاره سوئیت با چشم انداز دریا

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

1007

طبقات:

2

اتاق :

1

ساختمان:

65 m2

Card image cap

اجاره واحد روبه دریا رامسر

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

1006

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

Card image cap

اجاره واحدآپارتمان در رامسر

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

1005

طبقات:

3

اتاق :

2

ساختمان:

120 m2

Card image cap

اجاره ویلا در جواهرده رامسر

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

1004

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

80 m2

Card image cap

اجاره ویلا vip ساحلی

رامسر

اجاره از :550,000 تومان

کد ویلا:

1003

طبقات:

2

اتاق :

1

ساختمان:

85 m2

Card image cap

اجاره ویلا واحدی نزدیک ساحل

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

1002

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

110 m2

Card image cap

اجاره آپارتمان لب ساحل

رامسر

اجاره از :450,000 تومان

کد ویلا:

1001

طبقات:

3

اتاق :

2

ساختمان:

85 m2

Card image cap

سوئیت 1و2خوابه جنگلی

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

1000

طبقات:

3

اتاق :

2

ساختمان:

70 m2

Card image cap

اجاره واحد کوهپایه ای در شمال

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

1019

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

به وب سایت رسمی ویلایار خوش آمدید.افتخاری دیگر در غرب مازندران رامسر .ویلایار سایت نیازمندی تخصصی آگهی املاک های اجاره ای (اقامتی-تفریحی) شامل ویلا سوئیت آپارتمان هتل در سراسر ایران میباشد.در این سایت لیستی از ویلاها آپارتمان هتل سوئیت مشاهده می کنید که توسط خود صاحب ملک یا دفاتر رزرواسیون جهت اجاره روزانه ثبت شده اند.ویلایار تمامی افرادی که در این سایت عضو شده اند از طریق گوناگون شناسایی کرده.به خاطر بسپارید مشخصات کامل مالک در سیستم ویلایار ثبت شده است.بدون هیچ واسطه ای ویلای خود را اجاره دهید- -ارتباط مستقیم صاحب ملک با مسافر.هیچ یک از املاک های ثبت شده در ویلایار متعلق به ویلایار نمیباشد و توسط کاربران در سایت درج شده اند.بدون هیچ هزینه ای ویلای خود را به سراسر ایران معرفی کنید.ویلایار آماده خدمات رسانی به گردشگران صاحبان ملک در زمینه رزرو و اجاره ویلا میباشد . امکانات ویژه ویلایار: عضویت رایگان-ثبت ملک رایگان-معرفی جاذبه گردشگری-ظاهری زیبا و آسان-امکان جستجو استان شهروکدملک-تماس مستقیم با صاحب ملک-درخواست اجاره پیامکی-نمایش عکس های ویلا-نمایش امکانات ویلا-نمایش آدرس ویلا رو نقشه-امکان ثبت نظر-امکان مدیریت ویلا-قیمت گزاری به روز ویلا- طرح ویژه بیمه آتش سوزی صاحبان ملک در ویلایار- صدور قرارداد آنلاین – صاحب امتیاز وب سایت ویلایار دفترنگین سبز رامسر میباشد. دفترپذیرش نگین سبز رامسر زیرنظرسازمان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری رامسر میباشد.

Phone Number: 09117564641

راه های ارتباطی

۰۹۱۱۵۰۱۰۶۰۰ ۰۹۳۰۵۲۷۱۱۱۹ ۰۹۱۹۶۷۶۹۸۲۲

Contact us via


دفتر نگین سبز زیرنظرسازمان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری رامسر

ادرس:رامسر میدان شهیدرجایی ابتدای بلوار مهندس راهب

رزرو انلاین صدور قرارداد پاسخگویی و خدمات دهی 24 ساعته

بمدیریت نیما قاسم نژاد